Mit ad DD? program az építészetnek?

Tisztelt Michael!

Szeretném megkérni, ha én lennék az te ügyfeled, akkor, hogy prezentálnád nekem a program által nyüjtott lehetőségeket az épitészet területén? Hogy meglássam benne a lehetőséget. Most indulna avállakozásom magyarországon, be kell vallanom, hogy teljesen kezdő vagyok. Szeretnék tőled segítséget kapni. Köszönöm szépen! Hogy tudom eladni a program által elkészített lehetőségeket?

@MichaelL

Dear Michael!

I would like to ask you if I would be your client, so that you would present me the opportunities offered by the program in the field of architecture? To see the opportunity. Now I’m starting to take over in Hungary, I have to admit I’m completely new. I want to get help from you. Thank you very much! How can I sell the opportunities created by the program?"

Hello Gaben! Megtiszteltetés számomra, hogy segíteni fogok. Ha azt mondod, hogy “építészet”, akkor beszélsz az épületekről, vagy általában csak struktúrákról? Lehet, hogy ez magában foglalja a vízelvezetést és a tereprendezést? A kétdimenziós térkép nyilvánvalóan a legerősebb megvalósíthatóság, mivel ez valami ismerős bárki számára a tervezésben vagy az építőiparban. Hol kell figyelni az ügyfelek igényére és a képességekre, amikor belépsz a háromdimenziós világba. Az én tanácsom mindig egy felmérés elvégzéséhez szükséges egy új ügyfél számára, annak érdekében, hogy személyes dolgok legyenek velük megosztva. Ha nem hajlandóak a projektjük térképére, akkor remélhetőleg van valami hasonló vagy talál valamit repülni. Ha hajlandóak lenned repülni, akkor is hajlandóak lesznek megosztani az adatokat egy múltbeli projektről, hogy láthassák, mit ismertek. A legfejlettebb csomagok a tulajdonosok és fejlesztők számára, amelyek nem túl technológiailag fejlettek:

2D térkép
Statikus előrehaladt fotók (Ugyanaz a helyzet és a fókuszpont minden alkalommal)
3-5 részletesebb fotók
360 gömb panoráma (rögzítve a Litchi használatával)
Videó (rögzítve a Litchi használatával)

Remélem ez segít! Bocsásson meg, ha a fordítás nem túl jó.

------->

Hello Gaben! I am honored to help. When you say “architecture” are you speaking about buildings specifically or just structures in general? Maybe this includes drainage and landscaping type structures? The two dimensional map is obviously the strongest deliverable here as it is something familiar to anyone in the design or construction industry. Where you have to pay attention to the client’s need and capability is when you get into the three dimensional world. My advice is always to perform a survey at no cost for a new client so that you have something personal to share with them. If they are not willing to let you map their project then hopefully you have something similar or go find something to fly. If they are willing to let you fly then they also may be willing to share data from a past project so that you can see what they are familiar with. My most common packages for owners and developers that are not very technologically advanced are:

2D Map
Static Progress Photos (Same position and focal point every time)
3 to 5 closer detail photos
360 Sphere Panorama (Captured using Litchi)
Video (Captured using Litchi)

I hope this helps! Apologies if the translation is not very good.

Ó, és … Az alapvető 2D térképen kívül egy AutoCAD-fájlból vagy egy tervlapból egy átfedést is felvehet, ha képesek erre. Nagyon szeretik ezeket!

------->

Oh, and… Along with the basic 2D map you can include an overlay from the AutoCAD file or a design plan sheet if they are able to provide. They really like these!